Estudo epidemiolóxico no marisqueo a pé


Análise da situación laboral das/os traballadoras/es do marisqueo a pé dirixido a mellorar as súas condicións de traballo.