Calidade da información dos partes de accidentes de traballo. Guía Delt@


Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga_Pontevedra


Xornada prevista para o 27/03/20 que foi suspendida por motivos técnicos e organizativos.

Esta actividade realizarase en canto sexa posible e comunicarase coa debida antelación. Pedímoslles desculpas polas molestias que esta decisión  póidalles ocasionar.