Outras actividades

Co obxectivo de afondar en ramas específicas da prevención de riscos laborais, realizaranse diversos cursos de especialidades, seminarios e outras accións, que permitirán acadar ou reforzar os coñecementos naqueles temas que sexan de máis interese.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Outras actividades

Outras actividades na Coruña

Outras actividades en Lugo

Outras actividades en Ourense

Outras actividades en Pontevedra