Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas no sector da CONSTRUCIÓN sobre: Medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas na industria manufactureira fronte ao coronavirus.