Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS


Cartel e flyer con recomendacións preventivas para a actividade de REDEIRAS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS


Cartel, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas nas PERRUQUERÍAS.

Tamén podes descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas OFICINAS obre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS


Cartel con recomendacións preventivas nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.