Publicacións

Recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO


Documento con recomendacións xerais aplicables ás Oficinas de Emprego baseadas nas indicacións das autoridades sanitarias a día de hoxe.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI: antes de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO


Carteis e flyers con recomendacións preventivas para as actividades de MARISQUERO A PÉ e MARISQUEO A FLOTE sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS


Cartel con recomendacións preventivas para a actividade de EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas