Publicacións

Folla de prevención nº 20 - Maio 2010 - Riscos psicosociais


Imaxe da folla de prevención nº 20

Esta folla contén información de interese sobre os riscos psicosociais. Comeza cunha pequena introdución, definindo os factores psicosociais, o estrés e o trastorno psicosomático para logo continuar coas consecuencias e a prevención dos riscos psicosociais.

Folla de prevención nº 19 - Abril 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (II)


Imaxe da folla de prevención nº 19

É a segunda e derradeira folla de prevención adicada aos riscos eléctricos no sector naval e céntrase nas medidas preventivas e correctoras.

Folla de prevención nº 18 - Marzo 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (I)


Imaxe da folla de prevención nº 18

É a primeira de dúas follas de prevención adicadas aos riscos eléctricos no sector naval.

Nela facilítase información sobre os factores que determinan a enerxía eléctrica, o percorrido da corrente, os efectos fisiolóxicos e os tipos de contacto.

Folla de prevención nº 17 - Febreiro 2010 - Acoso psicolóxico no traballo ou mobbing


Imaxe da folla de prevención

Esta folla contén información de interese sobre o acoso psicolóxico no traballo ou mobbing: introdución, datos estatísticos, definición, perfil dos implicados, orixe, tipos, fases, identificación e avaliación, consecuencias, intervención, liñas de investigación e prevención.

A súa autora é Mª Paz Eyré Vázquez, médica especialista en Medicina do Traballo e técnica superior en Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.