Publicacións

Folla de prevención nº 36 - Seguridade no ámbito das carretillas elevadoras (I)


Folla de prevención nº 36 - Seguridade no ámbito das carretillas elevadoras (I)

Nesta primeira folla de prevención das dúas que tratarán o tema da seguridade nas carretillas elevadoras faise referencia aos compoñentes de obrigado equipamento das carretillas, do tellado, dos dispositivos de retención do condutor (a cabina ou o cinto de seguridade), e os dispositivos destinados á elevación de cargas (as forquitas e as cadeas).

Folla de prevención nº 35 - Accesorios de elevación de cargas (I)


Folla de prevención nº 35 - Accesorios de elevación de cargas (I)

Nesta primeira folla de prevención das tres que se dedicarán aos accesorios de elevación de cargas indícanse os conceptos, referencias normativas e aspectos máis destacados para as comprobacións e revisións a efectuar aos accesorios de elevación de cargas.
 

Folla de prevención nº 34 - Prevención de riscos laborais con maquinaria agrícola


Folla de prevención nº 34 - Prevención de riscos laborais con maquinaria agrícola

Esta folla contén información de interese sobre a prevención de riscos laborais coa maquinaria agrícola en xeral e co tractor en particular.

 

Folla de prevención nº 33 - Radiacións ópticas artificiais incoherentes


Os obxectivos que se pretenden acadar con esta publicación son coñecer os diferentes tipos de radiacións ópticas incoherentes, as súas magnitudes e unidades así como o uso dos valores límite de exposición.

O seu autor é Francisco Javier Copa Arias, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral – ISSGA.