Publicacións

Folla de prevención nº 12 - Setembro 2009 - Gripe Pandémica A (H1N1) 2009: información básica, plan de actuación das empresas


Esta folla contén información de interese sobre o virus: modo de transmisión, síntomas da enfermidade, colectivos de maior risco... así como da actuación que deben levar a cabo as empresas no momento actual.

Folla de Prevención nº 11 - Agosto 2009 - Cancro e Traballo (II)


É a segunda e derradeira das publicacións adicadas ao cancro e o traballo.

Nela infórmase sobre os axentes canceríxenos, as actividades laborais onde se manipulan axentes canceríxenos, cómo se avalía o risco, a prevención e redución da exposición e o emprego de equipos de protección individual (EPI).

Folla de Prevención nº 10 - Xullo 2009 - Cancro e Traballo (I)


É a primeira de dúas publicación adicadas ao cancro e o traballo.

Facilita información sobre a evolución histórica do cancro, como se xera un cancro e o proceso canceríxeno, os diferentes tipos de cancro así como a identificación, clasificación e tipos de axentes carcinoxénicos.

Folla de Prevención nº 9 - Xuño 2009 - Primeiros Auxilios (e III)


É a terceira e derradeira das publicacións dedicadas aos primeiros auxilios.

Facilita información sobre as feridas: concepto, actuación ante feridas leves e graves, amputación, empalamento, esmagamento e feridas no ollo.