Folla de prevención nº 30 - Sistemas da xestión da prevención de riscos laborais


Esta folla contén información de interese sobre os sistemas de xestión da prevención de riscos laborais na empresa. É a primeira folla dunha serie de dúas que se centran nesta temática. Nela recóllense os aspectos relativos á normalización e certificación dos sistemas de xestión da prevención de riscos laborais, as súas vantaxes e inconvenientes, e os elementos dun sistema de xestión.

O seu autor é José Rega Piñeiro, subdirector xeral Técnico e de Planificación e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.