Publicacións

Medidas contra o coronavirus_Información de utilidade nas empresas


Documento en formato cartel coas recomendacións básicas que deben ter en conta as persoas traballadoras, o colectivo autónomo e o tecido empresarial galego.

Integración da perspectiva de xéneno no sistema de xestión da prevención de riscos laborais na empresa_Tríptico


Documento informativo en formato tríptico que contén recomendacións xerais como garantir que a actividade preventiva chegue por igual a mulleres e homes, contar coa variable de sexo nas estatísticas e enquisas e establecer indicadores que permitan facer un seguimento.

Integración da perspectiva de xéneno no sistema de xestión da prevención de riscos laborais na empresa_Cartel


Documento informativo que  ten como finalidade fomentar o coñecemento de boas prácticas de seguridade e saúde laboral desde unha perspectiva de igualdade de xénero.

Condutores profesionais_O factor humano na seguridade viaria laboral_tríptico


Documento no que se recollen as principais situacións e recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol