Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI: antes de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas na industria manufactureira fronte ao coronavirus.