Publicacións

Condutores profesionais_O factor humano na seguridade viaria laboral_Cartel


Documento no que se recollen as principais recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol.

Prevención de riscos laborais_Condutores profesionais_tríptico


Documento no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas relacionadas coa actividade dos condutores profesionais: seguridade viaria, seguridade nos lugares de traballo, riscos hixiénicos, riscos ergonómicos e psicofisiolóxicos e actuacións en caso de accidente.

 

Protección da maternidade no traballo_políptico


Políptico informativo sobre as obrigas das empresas relativas á protección da maternidade.

Protección da maternidade no traballo_cubo


Cubo para montar de forma sinxela de tamaño 7x7 cm. que lanzando unha mensaxe positiva,  "Mírelo por onde o mires, ... todo suma", contén palabras que se poden vincular coa maternidade (conciliación, igualdade, flexibilidade, seguridade).