Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO


Carteis e flyers  para as actividades de:

  • MARISQUERO A PÉ
  • MARISQUEO A FLOTE

Con redomendacións preventivas sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas