Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.