Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nos centros especiais de emrpego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo.