Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_cartel


Documento en formato cartel onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.