Tríptico_Prevención de riscos psicosociais no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos para a saúde e o benestar emocional que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes.

A súa autora é Mª Jesús Copa Arias, xefa da sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA.