Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO


Carteis, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas actualizada a 20 de maio de 2020 no COMERCIO.

Tamén pode descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus no comercio.

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus


Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO


Documento con recomendacións xerais aplicables ás Oficinas de Emprego baseadas nas indicacións das autoridades sanitarias a día de hoxe.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI: antes de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.