Real Decreto 311/2016, do 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, en materia de traballo nocturno.


Ano: 2016


Real Decreto 311/2016, do 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, en materia de traballo nocturno.

Descargas