Orde TIN/1512/2011, do 6 de xuño, pola que se prorrogan os prazos establecidos na disposición transitoria segunda da Orde TIN/1448/2010, do 2 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 404/2010, do 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución de cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinestralidade laboral


Ano: 2011


Orde TIN/1512/2011, do 6 de xuño, pola que se prorrogan os prazos establecidos na disposición transitoria segunda da Orde TIN/1448/2010, do 2 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 404/2010, do 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución de cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinestralidade laboral