Resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado


Ano: 2011


Resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado