Resolución do 20 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xaneiro de 2011, polo que se aproba o I Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos Públicos


Ano: 2011


Resolución do 20 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xaneiro de 2011, polo que se aproba o I Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos Públicos