Real Decreto 640/2011, do 9 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1755/2007, do 28 de decembro, de prevención de riscos laborais do Persoal Militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa


Ano: 2011


Real Decreto 640/2011, do 9 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1755/2007, do 28 de decembro, de prevención de riscos laborais do Persoal Militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa