Normativa

Orde TIN/1512/2011, do 6 de xuño, pola que se prorrogan os prazos establecidos na disposición transitoria segunda da Orde TIN/1448/2010, do 2 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 404/2010, do 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución de cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinestralidade laboral


Orde TIN/1512/2011, do 6 de xuño, pola que se prorrogan os prazos establecidos na disposición transitoria segunda da Orde TIN/1448/2010, do 2 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 404/2010, do 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución de cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinestralidade laboral

Resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado


Resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o Acordo de 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na Administración Xeral do Estado

Resolución do 20 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xaneiro de 2011, polo que se aproba o I Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos Públicos


Resolución do 20 de maio de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de xaneiro de 2011, polo que se aproba o I Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral do Estado e nos seus Organismos Públicos

Real Decreto 640/2011, do 9 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1755/2007, do 28 de decembro, de prevención de riscos laborais do Persoal Militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa


Real Decreto 640/2011, do 9 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1755/2007, do 28 de decembro, de prevención de riscos laborais do Persoal Militar das Forzas Armadas e da organización dos servizos de prevención do Ministerio de Defensa