Normativa

Orde ESS/1451/2013, do 29 de xullo, pola que se establecen disposicións para a prevención de lesións causadas por instrumentos cortantes e punzantes no sector sanitario e hospitalario.


Orde ESS/1451/2013, do 29 de xullo, pola que se establecen disposicións para a prevención de lesións causadas por instrumentos cortantes e punzantes no sector sanitario e hospitalario.

Real Decreto 1696/2012, do 21 de decembro, polo que se modifica a definición contida no apartado 6 do artigo 2 do Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.


Real Decreto 1696/2012, do 21 de decembro, polo que se modifica a definición contida no apartado 6 do artigo 2 do Real Decreto 1216/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

Orde ESS/184/2012, do 2 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridad Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2012


Orde ESS/184/2012, do 2 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridad Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2012

Real Decreto 1630/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a prestación de servizos sanitarios e de recuperación polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.


Real Decreto 1630/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a prestación de servizos sanitarios e de recuperación polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.