Normativa

Real Decreto 130/2017, de 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos


Real Decreto 130/2017, de 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos.

Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral


Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.

Orde ESS/106/2017, do 9 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2017


Orde ESS/106/2017, do 9 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2017.

Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social


Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social.