Normativa

Orde do 15 de setembro pola que se establecen e implantan os procedementos de seguridade e o sistema de vixilancia fronte ao accidente con risco biolóxico no ámbito das institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde.


Orde do 15 de setembro pola que se establecen e implantan os procedementos de seguridade e o sistema de vixilancia fronte ao accidente con risco biolóxico no ámbito das institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde.

Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde y da maternidade nas institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde.


Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde y da maternidade nas institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde.

Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se nomean os membros da Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.


Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se nomean os membros da Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Orde do 18 de agosto de 2008 pola que se regula o réxime de inspeccións das instalacións eléctricas de baixa tensión


Orde do 18 de agosto de 2008 pola que se regula o réxime de inspeccións das instalacións eléctricas de baixa tensión