Normativa

Orde do 25 de marzo de 2009 pola que se publican os procedementos de vixilancia da saúde, avaliación de riscos e xestión de emerxencias do Plan de prevención de riscos laborais da Administración xeral da Xunta de Galicia.


Orde do 25 de marzo de 2009 pola que se publican os procedementos de vixilancia da saúde, avaliación de riscos e xestión de emerxencias do Plan de prevención de riscos laborais da Administración xeral da Xunta de Galicia.

Orde do 12 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción.


Orde do 12 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción.

Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se lle dá publicidade ao acordo polo que se lle encomenda ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, o desenvolvemento material das actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos relativos a exencións de auditorías en aplicación do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.


Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se lle dá publicidade ao acordo polo que se lle encomenda ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, o desenvolvemento material das actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos relativos a exencións de auditorías en aplicación do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego.


Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego.