Directiva 2012/11/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Directiva 2004/40/CE, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos)


Ano: 2012


Directiva 2012/11/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Directiva 2004/40/CE, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos) (décimo oitava Directiva específica conforme ao artigo 16 apartado 1, da Directiva 89/391/CEE)