Directiva 1999/92/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ás disposicións mínimas para a mellora da protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ós riscos derivados de atmosferas explosivas. DOUE do 28-01-00


Ano: 2000


Directiva 1999/92/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ás disposicións mínimas para a mellora da protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ós riscos derivados de atmosferas explosivas. DOUE do 28-01-00