Directiva 1999/95, de 13 de decembro de 1999, sobre o cumprimento das disposicións relativas ao temo de traballo da xente de mar a bordo de buques que fagan escala en portos da Comunidade. DOUE do 20-01-2000


Ano: 1999


Directiva 1999/95, de 13 de decembro de 1999, sobre o cumprimento das disposicións relativas ao temo de traballo da xente de mar a bordo de buques que fagan escala en portos da Comunidade. DOUE do 20-01-2000