Directiva 1999/63, de 21 de xuño de 1999, relativa ao Acordo sobre a ordenación do tempo de traballo da xente de mar subscrito pola Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Federación de Sindicatos do Transporte da Unión Europea (FST). DOUE do 02-07-1999.


Ano: 1999


Directiva 1999/63, de 21 de xuño de 1999, relativa ao Acordo sobre a ordenación do tempo de traballo da xente de mar subscrito pola Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Federación de Sindicatos do Transporte da Unión Europea (FST). DOUE do 02-07-1999.