Normativa

Directiva 2000/39/CE, da Comisión, pola que se establece unha primeira lista de valores límites de exposición profesional indicativos en aplicación da Directiva 98/24/CE do Consello relativa á protección da saúde e a seguridade dos traballadores. DOUE do 16-06-00


Directiva 2000/39/CE, da Comisión, pola que se establece unha primeira lista de valores límites de exposición profesional indicativos en aplicación da Directiva 98/24/CE do Consello relativa á protección da saúde e a seguridade dos traballadores. DOUE do 16-06-00

Directiva 1999/92/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ás disposicións mínimas para a mellora da protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ós riscos derivados de atmosferas explosivas. DOUE do 28-01-00


Directiva 1999/92/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ás disposicións mínimas para a mellora da protección da saúde e a seguridade dos traballadores expostos ós riscos derivados de atmosferas explosivas. DOUE do 28-01-00

Directiva 1999/95, de 13 de decembro de 1999, sobre o cumprimento das disposicións relativas ao temo de traballo da xente de mar a bordo de buques que fagan escala en portos da Comunidade. DOUE do 20-01-2000


Directiva 1999/95, de 13 de decembro de 1999, sobre o cumprimento das disposicións relativas ao temo de traballo da xente de mar a bordo de buques que fagan escala en portos da Comunidade. DOUE do 20-01-2000

Directiva 1999/63, de 21 de xuño de 1999, relativa ao Acordo sobre a ordenación do tempo de traballo da xente de mar subscrito pola Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Federación de Sindicatos do Transporte da Unión Europea (FST). DOUE do 02-07-1999.


Directiva 1999/63, de 21 de xuño de 1999, relativa ao Acordo sobre a ordenación do tempo de traballo da xente de mar subscrito pola Asociación de Armadores da Comunidade Europea (ECSA) e a Federación de Sindicatos do Transporte da Unión Europea (FST). DOUE do 02-07-1999.