Relatorios da xornada técnica “Traballos saudables en cada idade" nos Centros Issga de Ourense e A Coruña


O 3 e 4 de novembro de 2016 tivo lugar nos Centros Issga de Ourense e A Coruña a xornada técnica “Traballos saudables en cada idade ".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Traballos saudables en cada idade: é posible e necesario

Francisco Marqués Marqués. Director do Departamento de Promoción da Saúde e Epidemioloxía Laboral do INSHT (Madrid) 

  •  Coidando a saúde das nosas organizacións: implantación do modelo de empresa saudable

Silvia Calvet Márquez. Directora do Servizo de Prevención Propio de Asepeyo

  • Promoción da actividade física nos centros de traballo

Xavier Rico Díaz. Xerente da Fundación Galega para o Deporte

  • A suposta oposición entre o universo laboral e o envellecemento: unha análise dende a psicoloxía

Miguel Clemente Díaz. Catedrático de Psicoloxía Social e Xurídica da Universidade da Coruña

  • Envellecemento e traballo: unha análise dende a psicoloxía

Carlos Montes Piñeiro. Profesor de Psicoloxía do Traballo da Escola Universitaria de Relacións Laborais da Universidade de Santiago de Compostela