Relatorios da xornada técnica "Control de axentes químicos en ambientes laborais e ATEX" no Centro Issga da Coruña


O 27 de maio tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica "Control de axentes químicos en ambientes laborais e ATEX”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Po: prevención de riscos no ambiente de traballo

Iván Ruíz Bazaga. Químico

  • Protección das vias respiratorias

Paulina Freire Precedo. Técnica de prevención de Unipresalud

  • Inspección e reparación de equipos en zonas clasificadas Atex

Mª Jesús Fernández Alcaide. Técnica de prevención FREMAP