Relatorios da xornada técnica "Responsabilidade civil, penal e administrativa en prevención de riscos laborais" no Centro Issga de Pontevedra


O 20 de maio tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica "Responsabilidade civil, penal e administrativa en prevención de riscos laborais”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Actuación inspectora e responsabilidade administrativa en materia de seguridade e saúde laboral

Anabel Mariño Baamonde. Inspectora de Traballo e Seguridade Social e xefa da Unidade Especializada de Seguridade e Saúde Laboral de Pontevedra

  • A responsabilidade penal derivada da prevención de riscos laborais

Marta Durántez Gil. Fiscal delegada de sinistralidade laboral da Fiscalía de Pontevedra