Talleres de PRL para traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia


Durante os meses de setembro, outubro e novembro, terán lugar 8 talleres de prevención de riscos laborais dirixidos a traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia.
 
O obxectivo dos talleres é proporcionar unha formación específica ás persoas traballadoras e profesionais do sector en materia de prevención dos riscos laborais inherentes a estas actividades, coa finalidade de fomentar a adquisición de habilidades nesa materia así como a adquisición dunha cultura preventiva, e diminuír os accidentes laborais no sector.