NOVO CORONAVIRUS (2019 n-CoV)


O Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declarou o actual brote de novo coronavirus 2019 (n-CoV) como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional ( ESPII) na súa reunión do 30 de xaneiro de 2020.

Que é o novo coronavirus 2019 (n-CoV)?

É un novo tipo de coronavirus que pode afectar as persoas e detectouse por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Aínda hai moitas cuestións que se descoñecen en relación ao 2019 ( n- CoV).

Cales son os síntomas do 2019 (n-CoV)?

Os síntomas máis comúns inclúen tose, dor de garganta, febre e sensación de falta de aire. En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Os casos máis graves, xeralmente ocorren en persoas anciás ou que padecen algunha outra enfermidade por exemplo, do corazón, do pulmón ou problemas de inmunidade.

Recomendacións de prevención no traballo fronte ao coronavirus

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora de acordo cos axentes sociais este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus.

Protección no traballo fronte ao coronavirus

INFOGRAFIA ISSGA PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO NOVO CORONAVIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medidas contra o coronavirus_Información de utilidade nas empresas

Xun - Coronavirus.oral01.pdf(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telefoto gratuíto de atención a empresas ante o Covid-19

Telefóno atención empresas