O INSST publica un software para manipulación manual de cargas


Na manipulación manual de cargas, existen diferentes operacións que requiren a aplicación de metodoloxías de avaliación que se axusten ás particularidades de cada unha delas.

O obxectivo deste software é proporcionar uns valores de referencia para as operacións de empuxe, arrastre (ou tracción) e transporte de cargas. Con carácter xeral, a guía técnica do INSST para a avaliación e prevención dos riscos relativos á manipulación manual de cargas recomenda, no seu apartado III.1.2.9, recomenda, para o caso de operacións de empuxe e de arrastre, uns valores de forza máxima que non se deberían superar:

  • 25 kg (aprox. 250 N) para poñer en movemento ou parar unha carga

  • 10 kg (aprox. 100 N) para manter unha carga en movemento

Con todo, os estudos de Snook e Ciriello permiten establecer uns valores límite recomendados para as operacións de empuxe, arrastre, transporte, levantamento e descenso de cargas en función de distintas variables. En particular, para as operacións de empuxe, arrastre e transporte, estas variables son: sexo, altura das mans, distancia percorrida, frecuencia e percentil da poboación que pode realizar a tarefa.

Este software implementa os valores límites publicados por Snook e Ciriello para as operacións de empuxe, arrastre e transporte de cargas de forma que a tarefa poida ser realizada polo 90% da poboación.