NOTA INFORMATIVA SOBRE A PROLIFERACIÓN DE PRODUTOS VIRUCIDAS CUXA EFICACIA CONTRA A COVID-19 NON ESTÁ AVALIADA


  • A consellería de Sanidade subliña que o uso deste tipo de produtos pode dar unha falsa sensación de seguridade
  • Nin o Ozono nin o Dióxido de Cloro están aínda avaliados como sustancias activas biocidas pola Axencia Europea de Produtos Químicos (ECHA)
  • As tarefas de desinfección unicamente poden ser realizadas por empresas inscritas no Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos Biocidas