Publicamos documentación sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos sectores da CONSTRUCIÓN e FORESTAL e na industria DA LOUSA, NAVAL E AUTOMOCIÓN


A documentación edítase en dous formatos, cartel e flyer, nos que se recollen recomendacións preventivas para:

  • Sector da construción
  • Sector forestal
  • Industria da lousa
  • Industria naval
  • Industria da automoción

 A información estrúturase en catro grandes bloques: 

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas