Participamos no I Simposio de hixiene industrial en Santander


Santander, 7 de novembro de 2019. O ISSGA colabora coa organización deste simposio que ten lugar hoxe e mañá no Palacio da Magdalena, organizado polo Instituto Cántabro de Seguridade e Saúde no Traballo (ICASST) con colaboración da Asociación Española de Hixiene Industrial e o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.

O simposio ten como obxectivo compartir coñecemento e experiencia con respecto ás accións que se están desenvolvendo na actualidade no ámbito da hixiene industrial e resaltar a importancia da obxectivación das exposicións a axentes físicos, químicos e biolóxicos de forma anticipada ás enfermidades que devanditos axentes poidan causar nos traballadores

Ademais de colaborar coa organización deste evento, a xerente do ISSGA, Adela Quinzá-Torroja, participa como moderadora nunha mesa sobre axentes físicos, mentres que Encarnación Sousa Rodríguez, subdirectora xeral Técnica e de Planificación, impartirá un relatorio sobre nanopartículas. Equipos para a medición de en o aire: as súas posibilidades e as súas limitacións.

Como órgano técnico en materia de seguridade e saúde laboral da Administración galega, o ISSGA debe ser referente na difusión do coñecemento en materia preventiva a través da participación institucional en congresos, feiras, xornadas e outras actividades relacionadas coa prevención de riscos laborais e a seguridade e saúde laboral, tanto de ámbito autonómico como nacional ou internacional.