Novas

Actualizamos os documentos con recomendacións preventivas ante o coronavirus na CONSTRUCIÓN, OFICINAS, GASOLINEIRAS E OBRAS EN EDIFICACIÓNS

15 de Xuño , 2020

Con recomendacións preventivas ates de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS_Actualización

09 de Xuño , 2020

Cartel, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas nas PERRUQUERÍAS, actualizados a 2 de xuño de 2020.

Prevención e saúde laboral nas gravacións de contidos audiovisuais e nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus

03 de Xuño , 2020

Documentos nos que se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Manuais coas principais recomendacións e medidas de seguridade hixiénico-sanitarias para os distintos eidos do sector turístico

25 de Maio , 2020

Teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito da acollida, recepción e atención dos clientes, e no ámbito laboral das persoas traballadoras. As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable en cada momento.