Novas

A Xunta lembra a importancia de respectar a obriga do uso de máscaras no ámbito laboral

02 de Setembro , 2020

Así o establece o plan de continxencia fronte ao coronavirus elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), que recolle unha serie de recomendacións a ter en conta por parte das empresas para que a actividade se desenvolva con todas as garantías sanitarias

Publicado un informe sobre criterios técnicos para a xestión de espectáculos públicos temporais

22 de Xullo , 2020

O ISSGA participou nun grupo de traballo no seo da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, que se encargou de establecer criterios técnicos comúns a nivel nacional para facilitar a xestión preventiva durante a montaxe e desmonte de espectáculos públicos.

Elaboración do Plan de Continxencia fronte ao coronavirus

10 de Xullo , 2020

Nestes documento, guía e cartel, recóllense orientacións para a elaboración dun Plan de Continxencia co obxecto de dispoñer dun instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que contribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-Cov-2) no ámbito laboral.

Guía ISSGA de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: recintos feriais

01 de Xullo , 2020

O obxectivo deste documento é dar pautas e recomendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento das actividade relativas ao deseño, execución e xestión de reunións, incentivos, conferencias, congresos, eventos e feiras comerciais segundo as indicacións das autoridades sanitarias.