Novas

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus

06 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo prorrogado polo Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta no servizo de empregadas do fogar segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a idade e a diversidade funcional das persoas obxecto do servizo.

Industria elabora guías técnicas para empresas interesadas na fabricación de EPI e mascarillas para uso sanitario

03 de Abril , 2020

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo elaborou unha serie de guías técnicas para empresas interesadas na fabricación de equipos de protección individual e mascarillas cirúrxicas, que inclúen as especificacións que teñen que cumprir e o proceso de verificación posterior.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus

03 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo prorrogado polo Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións  preventivas básicas que se deben ter en conta na industria manufactureira segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus

01 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, prorrogado por Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta na actividade de servizo de axuda a domicilio segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a diversidade funcional do usuario. así como unha infografía en formato cartel.

Eventos

Congreso práctico de compliance. Como afrontar a elaboración dun programa de cumprimento normativo? _ A Coruña


Neste congreso, nunha xornada eminentemente práctica que terá lugar o 30 de abril, examinaranse os problemas que se atopan os profesionais da función de compliance no día a día.

IX Congreso Internacional de saúde laboral e prevención de riscos_Madrid


Terá lugar os días 3, 4 e 5 de xuño de 2020 e está organizado pola Sociedade Española de Saúde e Seguridade no Traballo (SESST).