Eventos

III Congreso Internacional "A prevención e a seguridade industrial 4.0”_Vigo


Organizado polo ISSGA - XUNTA DE GALICIA, CGETI e APROSAL, terá lugar en VIgo os días 14 e 15 de novembro de 2019.

I Simposio de Hixiene Industrial_Santander


Organizado polo Instituto Cántabro de Seguridade e Saúde no Traballo en colaboración coa Asociaicón Española de Hixiene Industrial e o Instituto Nacional de Seguriadde e Saúde no Traballo.