Eventos

Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo


A Semana Europea 2019 enmárcase na Campaña 2018-2019 “Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas» que ten por obxecto sensibilizar sobre os riscos que presentan as substancias perigosas no lugar de traballo e promover unha cultura de prevención de riscos para eliminar e, cando iso non sexa posible, xestionar de forma eficaz os ditos riscos.

I Simposio de Hixiene Industrial_Santander


Organizado polo Instituto Cántabro de Seguridade e Saúde no Traballo en colaboración coa Asociaicón Española de Hixiene Industrial e o Instituto Nacional de Seguriadde e Saúde no Traballo.