Campaña Europea 2014-2015 Traballos saudables “Xestionemos o estres”


A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo o lema Traballos saudables “Xestionemos o estres”, e con iso abriuse a XII convocatoria de Galardóns Europeos ás Boas Prácticas.

Campaña Europea 2014-2015 Traballos saudables “Xestionemos o estres”

Esta Campaña oriéntase a sensibilizar sobre o crecente problema dos riscos psicosociais e impulsar a xestión dos devanditos riscos nas empresas mediante instrumentos prácticos.

Durante a campaña preténdese implicar a todas as partes interesadas para que se actúe fronte aos riscos psicosociais no traballo e desta forma alcanzar os beneficios que diso derívanse mediante a difusión de ferramentas prácticas relacionadas coa identificación e prevención dos riscos psicosociais no traballo animando ás empresas, especialmente ás micro e pequenas empresas, a utilizar estes instrumentos para unha mellor xestión destes riscos (ligazón campaña).

Outro dos obxectivos da campaña é o de identificar e recoñecer boas prácticas na xestión dos riscos psicosociais. Para iso, co lanzamento da campaña, inaugurouse tamén a XII edición dos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas, no que se destacarán aquelas empresas ou organizacións que mostren un forte compromiso e un enfoque participativo na xestión exitosa dos riscos psicosociais no traballo. Estas empresas ou organizacións participarán nos múltiples eventos e actividades que terán lugar durante o período 2014-2015 de vixencia da campaña para dar a coñecer as súas boas prácticas e como recoñecemento ao seu labor na xestión dos riscos psicosociais. O obxectivo deste certame é demostrar os beneficios dunha boa xestión dos riscos psicosociais no traballo. Toda a información sobre esta convocatoria atoparaa aquí.

Solicitudes de colaboración coa Campaña

A Axencia Europea anima ás empresas ou institucións a participar na Campaña Europea 2014-2015 Traballos saudables “Xestionemos o estres” e por elo expide un certificado como recoñecemento á súa implicación e promoción.

O INSHT, en calidade  de Centro de Referencia da Axencia Europea, coordinará esta campaña de ámbito europeo a escala nacional polo que se desexa participar na súa difusión pode enviar as súas propostas a: mailto:pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es

Anuncio de eventos na páxina web da Campaña

A páxina web http://www.healthy-workplaces.eu/es dispón dun apartado de eventos e noticias que se irá actualizando coa información que chegue á caixa de correos: pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es.