Plans e Memorias

Plan de Actividades 2010

Plan de Actividades do ISSGA para o ano 2010.

Informe de Actividade 2009

Resumo das actuacións levadas adiante polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral durante o ano 2009.

Plan de Actuacións - Ano 2009

Plan de Actuacións do ISSGA para o ano 2009.

Informe de Actividade 2008

O presente documento ten o obxectivo de achegar unha información transparente e puntual das actuacións levadas a cabo desde este organismo autónomo, relacionando de xeito descritivo a actividade desenvolvida durante o ano 2008 polo ISSGA, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, e aínda que, formalmente, o funcionamento do ISSGA abrangue só o segundo semestre do ano, dado que os Centros de Seguridade e Saúde Laboral, integrados agora no instituto, viñeron desenvolvendo regularmente a súa labor, referiremos as actuacións técnicas correspondentes a todo o 2008.