Campañas

Campaña Moitollo de sensibilización da prevención de riscos laborais na poboación escolar

En materia de seguridade e saude no traballo, a educación e a prevención son dous factores clave para manter e mellorar a calidade da presentación laboral. Diversos estudos realizados pola Unión Europea, a través da Axencia para a Seguridade e Saúde Laboral, establecen como prioridade da acción preventiva a divulgación da prevención dos riscos laborais, non só entre os traballadores/as e empresarios/as, senón tamén entre a sociedade en xeral, intentando incidir especialmente na xente nova.